Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Nebe plné hvězd a Příhraniční slavnosti 2019 (tisková zpráva)

08. 04. 2019

Slavnostní setkání a koncert k osvobození NEBE PLNÉ HVĚZD popatnácté a XIV. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

Slavnostní setkání a koncert k osvobození NEBE PLNÉ HVĚZD popatnácté 
a XIV. PŘÍHRANIČNÍ  SLAVNOSTI
sady Národního odboje 30. dubna 2019 od 16, 30 hodin

Setkání občanů s představiteli města Brna a Jihomoravského kraje a koncert s hudbou mnoha žánrů NEBE PLNÉ HVĚZD pořádám v brněnských sadech Národního odboje u příležitosti výročí osvobození již od roku 2005. Právě tam totiž stojí již přes třicet let betonový pilon, na němž je napsáno: v těchto místech stával v době nacistické okupace v letech 1939 – 1944 koncentrační tábor Pod kaštany. Každoročně si zde poslední dubnový den připomínáme události a také následky nejstrašnější války v dějinách lidstva a od roku 2006 uctíváme jmenovitě pod záštitou starostů MČ Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky umučené a popravené během 2. světové války, po nichž jsou pojmenovány ulice Brna. S odkazem na místo konání, sady Národního odboje – park před klubem Šelepka – leží  na rozhraní městských částí  Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky,  říkáme této oslavě občanské statečnosti Příhraniční slavnosti

V roce 2019 chceme akcentovat rovněž neblahé události spojené s 15. březnem roku 1939, a proto  uctíme památku těch odbojářů, kteří se narodili nebo zemřeli v roce s devítkou na konci. 

V rámci MČ Brno-střed to bude například Hugo Traub, narozený 18. dubna 1879 (140 let). Rok jeho úmrtí je podle internetové encyklopedie Brna datován jednou rokem 1943, podruhé 1942.  Huga Trauba připomínáme i s odkazem na významnou současnou brněnskou aktivitu – zasazování pamětních kostek, tzv. „Stolpersteine", zvaných též „Kameny zmizelých“.  Významný brněnský středoškolský a vysokoškolský učitel Hugo Traub byl také aktivním členem Sokola Brno I. A právě v této souvislosti připomeneme, že před šesti lety se  do projektu zapojil  Sokol Brno I, který v létě roku 2013 svým členům židovského původu a jejich rodinným příslušníkům realizoval  poprvé ony Kameny zmizelých. Stolpersteine k uctění památky Huga Trauba a jeho manželky v ulici Čápkově před domem číslo 5, kde Traubovi bydleli, byl usazen   mezi prvními. Připomenut bude dále sv. Gorazd II., vlastním jménem Matěj Pavlík (ulice Gorazdova), narozený 26. května 1879 v Hrubé Vrbce (140 let) a popravený 4. září 1942 v Praze. Matěj Pavlík Gorazd byl nejprve katolický kněz (v roce 1920 byl exkomunikován) a při svěcení na pravoslavného biskupa 25. září 1921 v Bělehradě přijal jméno Gorazd. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na Raynarda Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl svatořečen v září 1987 v Olomouci. Dne 28. října 1997 mu byl in memoriam propůjčen prezidentem republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Gorazdovu ulici můžeme najít i v Praze, na té brněnské se na čísle 5 nachází pravoslavný chrám sv. Václava. Základní kámen chrámu byl posvěcen dne 6. července 1929 (90 let) a tohoto čestného úkolu se ujal sám biskup Gorazd. Mezi umučenými či popravenými, jejichž výroční rok si v roce 2019 připomínáme, je rovněž brněnský dělník (obuvník) František Leitner, narozený 16. září 1889 v Maršově, okr. Brno-venkov (130 let). Účastnil se odboje v ilegální KSČ. Byl zatčen 2. října 1939 (80 let), vězněn v Brně (Špilberk), ve Vratislavi, znovu v Brně (Kounicovy koleje) a v Dachau, kde také 30. června 1941 zahynul. Jeho brněnské bydliště v ulici Křídlovické je doloženo zápisem o sňatku s Marií Hotárkovou (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně dne  17. srpna 1919).

V rámci MČ Brno-Královo Pole budou připomenuti Josef Rameš, narozený 6. listopadu 1899 (120 let) Zvoleněves, okr. Kladno –  27. dubna 1942 Wohlau, královopolský občan, železničář, člen KSČ a Sokola Královo Pole,  umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji, Milan Rastislav Štefánik, narozený 21. července 1880, zemřel 4. května 1919 (100 let), astronom a astrofyzik, generál čs. a francouzské armády, spolupracovník T. G. Masaryka při vytváření samostatnosti ČSR, první ministr obrany ČSR, tragicky zahynul při leteckém neštěstí, Heliodor Píka, narozený 3. července 1897, popravený 21. června 1949 v Plzni (70 let), generál čs. armády, účastník II. odboje, zatčen a uvězněn totalitním komunistickým režimem údajně za velezradu, ve skutečnosti však jen neprávem obviněný v rámci čistek v armádě, Tomáš Vacek, narozený 15. listopadu 1899 Klatovy (120 let) – 14. dubna 1942 Mauthausen, zvěrolékař, profesor Vysoké školy veterinární v Brně, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast ve vysokoškolském odboji, Sylvestr Voda, narozený 31. prosince 1879 (140 let) – 11. ledna 1945, obchodník, major čs. armády v záloze, první český posádkový velitel Brna, sokolský činovník a účastník II. odboje v sokolské skupině, zemřel na následky věznění v Kounicových kolejích.

Za ty „žabovřeské“ to bude Pavel Haas, narozený 21. června 1899 v Brně (120 let) – 17. říjen 1944 Osvětim (75 let),  brněnský hudební skladatel umučený nacisty z rasových důvodů v koncentračním táboře. Pocházel z brněnské židovské rodiny; jeho bratr Hugo byl slavným filmovým hercem. Pavel studoval na brněnské konzervatoři mj. u Leoše Janáčka. Jeho hudební dílo zahrnuje několik desítek skladeb. Psal i filmovou hudbu (Život je pes, Mazlíček a Kvočna). Na přelomu třicátých a čtyřicátých let pracoval na symfonii, kterou však již nestačil dokončit. Koncem roku 1941 byl deportován do Terezína a odtud později do Osvětimi, kde byl v roce 1944 zavražděn v plynové komoře.

Připomenutí těchto a dalších umučených či popravených s výročním datem narození či úmrtí se odehraje při pietním aktu v úvodu setkání, ke kterému zvu představitele města i kraje. Letos to bude i za účasti Pavla Gráfa, starosty Hrubé Vrbky (rodiště Matěje Pavlíka, biskupa Gorazda)  a Jaroslava Bytešníka, starosty  Maršova (rodiště Františka Leitnera). Za všechny další, kteří v historických událostech vidí poselství i pro naši budoucnost a kteří jsou zváni k tradičnímu položení kytic u pomníku, zmiňuji představitele sdružení PAMĚŤ, kterými jsou Miroslav Kasáček, držitel  Ceny Jihomoravského kraje a Ceny města Brna, a Luďěk Navara, aktuální držitel Ceny města Brna. Rok 2019 je totiž také výročním rokem událostí roku 1939, 1969 a 1989, které sdružení PAMĚŤ rovněž připomíná a které by neměly být zapomenuty.  

Každoročně připomínáme i další výročí,  která společně s tragickými událostmi tvoří historickou mozaiku našeho města a kraje a která onu tragiku alespoň částečně kompenzují.

Dne 15. srpna 1869 se u příležitosti narozenin Františka Josefa I. konala v Brně velká dobročinná akce, jejíž součástí byly mj. i závody na velocipedu „od vchodu Lužánek až k zábradlí u Královopolské silnice“.

Dne 17. srpna 1869 vyjela první koněspřežka z centra Brna od Kiosku (Moravské náměstí) do Kartouz (Semilasso) a  Brno si tak připsalo jeden ze svých primátů: brněnská koněspřežná tramvaj se tímto stala prvním tramvajovým systémem v zemích koruny české.  

Dne 16. dubna 1919 (100 let) vyšel zákon č. 213/1919 Sb. o sloučení sousedních obcí s Brnem, jímž de facto vzniklo tzv. Velké Brno. Připojena byla tehdy dvě samostatná města Královo Pole a Husovice a 21  předměstských obcí: Juliánov, Židenice, Maloměřice, Obřany, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kamenný Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, Bohonice – ano Bohonice, Lískovec, Horní Heršpice, Komárov,  Černovice, Slatina, Dolní Heršpice, Přízřenice, Vejvanovice (dnešní Brněnské Ivanovice) a Tuřany. Plocha města Brna se tím rozšířila z 1 815 ha na 12 376 ha a počet obyvatel se zvýšil ze 131 663 na 221 758. Značně se tím rovněž posílil počet obyvatel mluvících česky.

Na počest 100. výročí VELKÉHO BRNA bude v bezprostřední blízkosti pietního místa zasazena stovkou brněnských osobností STOLETÁ LÍPA, což se stane za zvuku písně Lípa v podání dětského sboru.  Součástí tohoto významného aktu bude i připomenutí 370. výročí úmrtí P. Martina Středy (+1649), rektora brněnské jezuitské koleje, vynikajícího teologa a řečníka, jednoho z významných mužů podílejících se na úspěšné obraně Brna proti švédskému obléhání v roce 1645 (ulice Středova). V souvislosti s výročím úmrtí P. Martina Středy a 100. výročím vzniku Velkého Brna bude opět lokalizován geometrický střed statutárního města Brna, který jsme v roce 2006 vyměřili podle umístění vojsk generála Torstensona dne 23. srpna 1645 v 11 hodin dopoledne.      

Dne 22. prosince 1919 (100 let) našli při své předvánoční vycházce bílovickým lesem malíř František Koudelka, úředník Josef Tesař a redaktor Rudolf Těsnohlídek odložené dítě, které dostalo později jméno Liduška.  Událost, která předznamenala další brněnské prvenství.

Dne 13. prosince 1924 (95 let) byl na dnešním náměstí Svobody vztyčen z popudu Rudolfa Těsnohlídka poprvé u nás tzv. Strom republiky, pod nějž se začaly shromažďovat peníze pro potřebné děti. (Druhým městem, které se k této bohulibé aktivitě přihlásilo a Strom republiky vztyčilo, byla v roce 1925 Plzeň).

Dne 8. prosince 1929 (90 let) byl slavnostně otevřen v Brně Dětský domov Dagmar, který byl zbudován právě z peněžních darů shromažďovaných pod vánočním stromem na náměstí Svobody.

V souvislosti s mými rodnými Žabovřeskami ještě dodávám, že letos je to přesně osmdesát let, kdy zde byla postavena salesiánská oratoř (nacházela se v místech nového salesiánského kostela vysvěceného roku 1995) a 20 let je od vybudování pozoruhodné postmoderní žabovřeské radnice.

Letošních výročí je v každé městské části hafo, v Králově Poli si připomínají např. také 110. výročí narození Karla Högera a 100. výročí otevření základní školy pro českou mládež – dnešní ZŠ Staňkova 14.   

Jako jakýsi lidský kontrapunkt k tragickým a dalším výročím spojeným s naším městem zvu každým rokem do hudební části setkání umělce narozené v roce výročních událostí. Děje se tak každoročně a i v tom je tato akce v Brně a kraji ojedinělá.

Úvod letos obstará kapela složená z hudebních osobností (mj. Vincenc Kummer či Mojmír Bártek), kterou povede vynikající klavírista, emeritní člen Orchestru Studio Brno a orchestru Gustava Broma, letos osmdesátiletý Miroslav Hanák. V jeho podání zazní také Chopinovo Nocturno, kterým připomene 160. výročí klavírního vystoupení Clary Schumannové – 20. ledna 1859 v Redutě. Společně s ním si zahrají i jeho synové a vnuci a k narozeninám mu zazpívají  Tibor Lenský, Helena Blehárová a Jitka Zelenková. Do rodného města přijede převzít Cenu Jihomoravského kraje a samozřejmě také zazpívat jubilující Eva Pilarová a ve stejném roce jako paní Pilarová se narodil také Martin Hrbáč (rodák z hrubé Vrbky), kterého doprovodí Horňácká kapela Petra Mičky. Sedmdesát mají členové skupiny Progres 2 Pavel Váně a Pavel Pelc, se kterými zahrají Zdeněk Kluka a Roman Dragoun a představí se i další jubilanti letošního roku: Český rozhlas Brno, hlavní mediální parter, který připravuje přímý přenos z akce, a Základní umělecká škola Vranovská, obě instituce letos pětadevadesátileté.  Padesátiny klubu ŠELEPKA, který poskytuje akci zázemí, připomenou Jiří Sedláček, Luboš Rettegy, Jiří Vondrák s kolegou Vondrákem a Jindra Eliáš, který zde uvedl jednu z prvních diskoték. Tu historicky první provedl v roce 1969 nyní světově uznávaný umělec Petr Sís (letos 70), kterého připomene jeho bratr, režisér David Sís. S manželkou nedávno zesnulého Jiřího Pechy Janou  vzpomeneme legendárního Pecu a novodurové song PRO ŠELEPKU hóknó v hantecu Honza Žanek Hlaváček a Libor Machata. Přítomen bude také Marcel Nekvinda z Nakladatelství JOTA, které připravuje k vydání publikaci SEŠLI JSME SE NA ŠELEPCE, v níž bude samostatnou kapitolou zvěčněn také koncert NEBE PLNÉ HVĚZD a PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI.

Doufám, že účast všech pozvaných osobností a umělců a jejich společně s celým parkem zpívaná hymna České republiky v úvodu  bez ohledu na rozdílnost politických názorů a náhledů na současné dění u nás (ale kupříkladu i na události po skončení 2. světové války, včetně tzv. pochodu smrti 30. května 1945) bude opět dokladovat smysl setkání: připomenout průběh, konec a následky nejstrašnější války v dějinách lidstva, ať už k nám přišla do republiky svoboda pod vlajkou s jednou, nebo mnoha hvězdami. A pokusit se ukázat, že naše město a náš kraj s bohatým kulturně společenským životem v současnosti i minulosti může být tím, co nás spojuje.   

Doufám také, že k prezentaci pomohou všechna oslovená média, i ta, pro které zůstává tento projekt stále nějak „mimo redakční možnosti“. K prezentaci poslouží i vlastní webové stránky www.nebeplnehvezd.net. Moderátory jsou Barbora Černošková z České televize a Borek Kapitančik z Českého rozhlasu, který uvede i přímý přenos Českého rozhlasu Brno v den konání akce (13 – 16, 00 h.) přímo z klubu ŠELEPKA. 

Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové, záštitu převzali rovněž hejtman  Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a brněnský biskup Vojtěch Cikrle.


Vladimír Koudelka, 603740963